2011- 2012

Inverzní krajina, 2012, olej na plátně 225x 160 cm

Artyčok - Princip přeplňování, 2012, olej na plátně, 150 x 150 cm,
Artichoke- The Principle of Overfilling, 2012, oil on canvas, 150 x 150 cm
Odvozené jednotky SI, 2012, olej na plátně, 225 x 185 cm,
Derived Units SI, 2012, oil on canvas, 225 x 185 cm
Lineární polarisace a dvojlom, 2012, olej na plátně, 200 x 225 cm, Linear Polarisation and Birefringence, 2012, oil on canvas, 200 x 225 cm
Mechanika víry, 2012, olej na plátně, 150 x 100 cm,
Mechanics of Faith, 2012, oil on canvas, 150 x 100 cm
Zjevení, 2012, olej na plátně, 260 x 200 cm,
Revelation, 2012, oil on canvas, 260 x 200 cm
Prodaná nevěsta, 2012, olej na plátně, 200 x 260 cm,
Bartered Bride, 2012, oil on canvas, 200 x 260 cm
Popelka, 2012, olej na plátně, 185 x 225 cm,
Cinderella, 2012, oil on canvas, 185 x 225 cm
Romeo a Julie, 2012, olej na plátně, 190 x 225 cm,
Romeo and Juliet, 2012, oil on canvas, 190 x 225 cm
Inverze inverzního večera, 2012, olej na plátně, 138 x 175 cm,
Inversion of the Inverted Evening, 2012, oil on canvas, 138 x 175 cm
Star Wars, 2012, olej na plátně, průměr 120 cm,
Star Wars, 2012, oil on canvas, diameter 120 cm
Za zátiší, 2011, olej na plátně, 200 x 225 cm,
Behind the Still life, 2011, oil on canvas, 200 x 225 cm
start up, 2011,  225x 180 cm, olej na plátně
 
Přátelé zeleného údolí , 2011, olej na plátně, průměr 190 cm,
Friends of the Green Valley, oil on canvas, diametre 190 cm
tíha minulosti, 2011, 225x 150 cm, olej na plátně
včelín, 2011, průměr 150cm, olej na plátně
za plotem je tma, 2011, 200x 225 cm, olej na plátně

inverzní večer, 2011, 150x 225 cm, olej na plátně
sbor, 2011, 175x 225 cm, olej na plátně
nanebevzetí III, 2011, 225x 150 cm, olej na plátně


Žádné komentáře:

Okomentovat